Ustawa o przeciwdziałaniu marnowania żywności
2022-12-31 12:15:00 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1645), zwana dalej: „ustawą”, weszła w życia z dniem 18 września 2019 r. Ustawa wprowadziła do istniejącego porządku prawnego rozwiązania określające ... Więcej