• SEKCJA 1: WPROWADZENIE I KONTROLA ZAGROŻEŃ ŻYWNOSCI

KODEX ŻYWNOŚCIOWY
OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CXC 1-1969
Przyjęty w 1969. Zmieniony w 1999. Poprawiony w 1997, 2003, 2020.

ROZDZIAŁ PIERWSZY

DOBRE PRAKTYKI HIGIENY

SEKCJA 1: WPROWADZENIE I KONTROLA ZAGROŻEŃ ŻYWNOŚCI
Rozwój, wdrażanie i utrzymanie GHP zapewniają warunki i działania, które są niezbędne do wspierania produkcji bezpiecznej i odpowiedniej żywności na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego od pierwotnej produkcji po obsługę produktu końcowego. Stosowanie ogólnie pomagają w kontrolowaniu zagrożeń w żywności.
Znajomoć żywności i procesu jej produkcji jest niezbędna do efektywnego wdrażania GHP, w tym odpowiednią lokalizację, układ, projekt, budowa i utrzymanie pomieszczeń, obiekietków i powinny być stosowane w połączeniu z zesktorem specyficznym produktu.

GHP zarządzają wieloma źródłami zagrożeń żywnościowych, które mogą skazić produkty spożywcze, np. osoby, które: mają kontakt z żywnością podczas zbiorów, podczas produkcji / przygotowywania surowców i innych składników zakupionych od dostawców, sprzątania i utrzymania środowiska pracy, przechowywania i dystrybucji.
Jak wspomniano wcześniej, wszystkie podmioty działające na rynku spożywczym powinni być świadome i rozumieć zagrożenia związane z ich działalnością, oraz środki kontroli wymagane do zarządzania tymi zagrożeniami, w stosownych przypadkach. Podmioty działające na rynku spożywczym powinni rozważyć (używając zasoby zewnętrzne w razie potrzeby), czy samo zastosowanie GHP jest wystarczające do zarządzania niektórymi, czy wszystkimi zagrożenia związane z eksploatacją poprzez kontrolę ich źródeł, np.
- kontrola jakości wody - minimalizuje obecność wielu potencjalnych zagrożeń (np. biologicznych, chemicznych, fizycznych);
- kontrola zanieczyszczenia kałem - minimalizuje możliwość zanieczyszczenia wielu produktów spożywczych patogenami takimi jak Salmonella, Campylobacter, Yersinia, patogennymi szczepami E. coli;
- kontrola praktyk i higieny pracy z żywnością - zapobiega wielu potencjalnym chorobom zakaźnym, które mogą być przenoszone przez żywność;
- kontrola powierzchni kontaktu z żywnością poprzez czyszczenie - usuwa zanieczyszczenia bakteryjne, w tym pochodzące z żywności patogeny i alergeny.

Po rozważeniu warunków i działalności w biznesie można stwierdzić, że same GHP mogą być wystarczające do zarządzania zagrożeniami. Można jednak również stwierdzić, że konieczne jest zwrócenie większej uwagi na niektóre GHP, które są szczególnie ważne dla bezpieczeństwa żywności. Zagrożenia, które występują lub są obecnie na poziomach takich, że procedury GHP nie są wystarczające do zapewnienia bezpiecznej żywności powinny być zarządzane przez odpowiednią kombinację środków kontroli, które są w stanie zapobiegać występowaniu zagrożeń lub eliminowaniu lub ograniczaniu ich do akceptowalnego poziomu. Środki kontroli mogą być zidentyfikowane w jednym lub kilku etapach w całym procesie produkcyjnym. W przypadku, gdy występują poważne zagrożenia które wymagają kontroli po wdrożeniu GHP, konieczne będzie opracowanie i wdrożenie systemu HACCP.