• Księga Dobrych Praktyk

GMP - Dobra Praktyka Produkcyjna

GHP - Dobra Praktyka Higieniczna

Dobra Praktyka Produkcyjna i Higieniczna są punktami wyjścia dla innych systemów zapewnienia jakości. Są to pojęcia o podobnym znaczeniu i określają zespół działań, które eliminują fizyczne, chemiczne, biologiczne i mikrobiologiczne zagrożenia zdrowotne na linii całego procesu produkcji i dystrybucji żywności.

W krajach zachodnich systemy GMP i GHP były wdrażane przed opracowaniem zasad systemu HACCP, przy czym obydwa systemy miały status systemów urzędowo zalecanych. W Polsce, przed wprowadzeniem obowiązku stosowania systemu HACCP, należy w pierwszej kolejności zabezpieczyć zakładach produkcji spożywczej realizację podstawowych zasad systemów GMP i GHP, odnoszących się do:

  • utrzymania dobrego stanu technicznego zakładu, pomieszczeń, maszyn i urządzeń,
  • zapewnienia odpowiednich warunków magazynowania surowców i wyrobów gotowych,
  • zabezpieczenia zakładu przed insektami, gryzoniami, owadami i innymi zwierzętami, które mogą stanowić zagrożenie zdrowotne żywności,
  • przestrzegania procedur mycia i dezynfekcji pomieszczeń, maszyn i urządzeń.
  • przestrzegania wymogów higieny osobistej i szkolenia pracowników.

Zapraszamy do zapoznania się z gotowymi opracowaniami Dobrych Praktyk Higienicznych i Produkcyjnych GMP/GHP.

HACCP + GHP/GMP dla wypieków gruzińskich - chaczapuri Dokumentacja zawiera Księgę HACCP (między innymi schemat technologiczny - diagram + opis), Plan HACCP (analiza...
Wysyłka w ciągu natychmiast
104.55
szt. Do przechowalni
Dokumentacja Księga HACCP dla lodziarni lody gałkowe. Gotowa dokumentacja HACCP dla firm, które produkują i sprzedają lody gałkowe. W zależności od potrzeb klienta,...
Wysyłka w ciągu natychmiast
184.50
szt. Do przechowalni
Wzorcowa dokumentacja dla punktu sprzedaży waty cukrowej, popcornu oraz gotowanej kukurydzy.
Wysyłka w ciągu natychmiast
147.60
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu natychmiast
128.38 73.80
szt. Do przechowalni
Dokumentacja HACCP została opracowana dla produkcji wyrobów z miodu pochodzącego z własnej pasieki. Dodatkowo dokumentacja rozszerzona jest o produkcję suszonych wa...
Wysyłka w ciągu natychmiast
209.10
szt. Do przechowalni
Przedmiotem sprzedaży jest Zakładowa Księga Dobrych Praktyk przeznaczona dla baru, w którym sprzedawany jest alkohol i napoje.  Podstawowym warunkiem skuteczne...
Wysyłka w ciągu 1
62.73
szt. Do przechowalni
Wszystkie instrukcje GMP/GHP niezbędne do prowadzenia cukierni. Nieodłącznym elementem oferowanych instrukcji są również formularze.
Wysyłka w ciągu natychmiast
62.73
szt. Do przechowalni
Niezbędna dokumentacja Dobrych Praktyk do prowadzenia działalnosci gastronomicznej. Oferta obejmuje wszystkie niezbędne instrukcje, zapisy i formularze GHP i GMP.
Wysyłka w ciągu natychmiast
62.73
szt. Do przechowalni
Oferujemy gotową Księgę Dobrych Praktyk dla lodziarni. Można zakupić dokumenty zarówno oferujące lody gałkowe jak i lody z automatu (świderkowe, włoskie...) Jeżeli ...
Wysyłka w ciągu natychmiast
73.80
szt. Do przechowalni
Gotowa Księga GMP/GHP dla magazynu, w którym przechowywane są trwałe produkty spożywcze. Instrukcje nadają się również dla firmy, która prowadzi sprzedaż wysyłkową ...
Wysyłka w ciągu natychmiast
62.73
szt. Do przechowalni
Niezbędna dokumentacja Dobrych Praktyk do prowadzenia działalnosci gastronomicznej. Oferta obejmuje wszystkie niezbędne instrukcje, zapisy i formularze GHP i GMP.
Wysyłka w ciągu natychmiast
67.65
szt. Do przechowalni
Zbiór Instrukcji, formularzy i zapisów GHP i GMP, które wspólnie tworzą Księgę Dobrych Praktyk wymaganą przez Sanepid. Oferowana dokumentacja stworzona jest dla piekarni.
Wysyłka w ciągu natychmiast
123.00
szt. Do przechowalni

Fundamentem Bezpieczeństwa Żywności są Dobre Praktyki Higieniczne