• Kategorie
  • Szukaj
  • Księga Dobrych Praktyk

GMP - Dobra Praktyka Produkcyjna

GHP - Dobra Praktyka Higieniczna

Dobra Praktyka Produkcyjna i Higieniczna są punktami wyjścia dla innych systemów zapewnienia jakości. Są to pojęcia o podobnym znaczeniu i określają zespół działań, które eliminują fizyczne, chemiczne, biologiczne i mikrobiologiczne zagrożenia zdrowotne na linii całego procesu produkcji i dystrybucji żywności.

W krajach zachodnich systemy GMP i GHP były wdrażane przed opracowaniem zasad systemu HACCP, przy czym obydwa systemy miały status systemów urzędowo zalecanych. W Polsce, przed wprowadzeniem obowiązku stosowania systemu HACCP, należy w pierwszej kolejności zabezpieczyć zakładach produkcji spożywczej realizację podstawowych zasad systemów GMP i GHP, odnoszących się do:

  • utrzymania dobrego stanu technicznego zakładu, pomieszczeń, maszyn i urządzeń,
  • zapewnienia odpowiednich warunków magazynowania surowców i wyrobów gotowych,
  • zabezpieczenia zakładu przed insektami, gryzoniami, owadami i innymi zwierzętami, które mogą stanowić zagrożenie zdrowotne żywności,
  • przestrzegania procedur mycia i dezynfekcji pomieszczeń, maszyn i urządzeń.
  • przestrzegania wymogów higieny osobistej i szkolenia pracowników.

Zapraszamy do zapoznania się z gotowymi opracowaniami Dobrych Praktyk Higienicznych i Produkcyjnych GMP/GHP.

Przedmiotem sprzedaży jest Zakładowa Księga Dobrych Praktyk przeznaczona dla baru, w którym sprzedawany jest alkohol i napoje. 
Wysyłka w ciągu 1
62.73
Wszystkie instrukcje GMP/GHP niezbędne do prowadzenia cukierni. Nieodłącznym elementem oferowanych instrukcji są również formularze.
62.73
Niezbędna dokumentacja Dobrych Praktyk do prowadzenia działalnosci gastronomicznej. Oferta obejmuje wszystkie niezbędne instrukcje, zapisy i formularze GHP i GMP.
62.73
  Oferujemy gotową Księgę Dobrych Praktyk dla lodziarni.   Można zakupić dokumenty zarówno oferujące lody gałkowe jak i lody z automatu (świderkowe, włoskie...)   Je...
62.73
Niezbędna dokumentacja Dobrych Praktyk do prowadzenia działalnosci gastronomicznej. Oferta obejmuje wszystkie niezbędne instrukcje, zapisy i formularze GHP i GMP.
Wysyłka w ciągu natychmiast
67.65
Zbiór Instrukcji, formularzy i zapisów GHP i GMP, które wspólnie tworzą Księgę Dobrych Praktyk wymaganą przez Sanepid. Oferowana dokumentacja stworzona jest dla pie...
Wysyłka w ciągu natychmiast
123.00
Księga Dobrych Praktyk GMP/GHP dla sklepu spożywczego. Zawiera wszystkie potrzebne instrukcje dobrych praktyk GMP/GHP wraz z formularzami. Oferowane dokumenty są wy...
Wysyłka w ciągu plik pdf natychmiast, płyta 1-3 dni
62.73
Księga Dobrych Praktyk GMP/GHP dla sklepu spożywczego. Zawiera wszystkie potrzebne instrukcje dobrych praktyk GMP/GHP wraz z formularzami.
Wysyłka w ciągu natychmiast
86.10
Instrukcje i formularze GMP/GHP dla restauracji robiącej sushi.
73.80

Fundamentem Bezpieczeństwa Żywności są Dobre Praktyki Higieniczne