• SEKCJA 2: PRODUKCJA PIERWOTNA

KODEX ŻYWNOŚCIOWY - CODEX ALIMENTARIUS
OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CXC 1-1969
Przyjęty w 1969. Zmieniony w 1999. Poprawiony w 1997, 2003, 2020.

ROZDZIAŁ PIERWSZY

DOBRE PRAKTYKI HIGIENY

SEKCJA 2: PRODUKCJA PIERWOTNA

Rodzaje działalności związane z produkcją podstawową mogą utrudnić eliminację lub ograniczenie niektórych zagrożeń.
Jednak poprzez zastosowanie programów wstępnych, takich jak Dobre Praktyki Rolnicze (GAP) i/lub GHP, można podjąć kroki w celu zminimalizowania występowania i poziomów zagrożeń w łańcuchu żywnościowym, np. w udoju dla mleczarni, produkcji jaj lub kontrola wody, która jest używana do nawadniania do uprawy warzyw sałatkowych. Nie wszystkie przepisy mają zastosowanie do wszystkich sytuacji związanych z produkcją pierwotną i konieczne będzie przez FBO (Food business operator) rozważenie działań, które należy podjąć.

2.1