Czyszczenie i odkażanie są ważną częścią konserwacji maszyny do lodów. Niestety, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak często myć automaty do lodów.

Najlepszym sposobem ustalenia harmonogramu czyszczenia jest skontaktowanie się z producentem lub dostawcą urządzenia. Powinien on nam udzielić wszystkich potrzebnych informacji.

Jeżeli maszyna nie ma możliwości schłodzenia mieszanki w trybie magazynowania, to konieczne będzie jej opróżnianie,  mycie i dezynfekowanie każdego dnia po zakończeniu pracy. Jeżeli maszyna ma tryb magazynowania mieszanki to mycie i dezynfekcja może odbywać się co 3 - 6 dni. Najrzadziej gruntowne mycie i dezynfekcja może być przeprowadzane w automatach, gdzie odbywa się pasteryzacja. W różnych źródłach można znaleźć informację o 21 dniach, przy czym cykl pasteryzacji powinien przebiegać co 3 dni. Codziennie natomiast powinny być myte takie elementy jak wyloty głowic, na których odkładają się resztki produktu, który może być potencjalnym źródłem zakażenia.

Niezależnie od podanych informacji, każdy powinien zapoznać się z instrukcją urządzenia, które posiada. Tam producent powinien zamieścić informacje na temat mycia automatu do lodów oraz jak często powinien być przeprowadzany ten proces.


automat do lodów haccp, dobre praktyki higieniczne i produkcyjne