Zachowanie wysokich standardów higieny w salonie kosmetycznym i fryzjerskim powinno być jednym z najważniejszych celów jakie stawiają sobie ich właściciele. Sterylność wykonywanych zabiegów to nieodzowny element wykonywania wysokich jakościowo usług. Jeżeli usługa będzie wykonywana w złych warunkach, klient nie będzie się czuł się komfortowo i bezpiecznie. W takich miejscach, osoby poddawane zabiegom są narażone na zakażenia wirusami krwiopochodnymi (np. HBV – żółtaczka typu B, HCV – żółtaczka typu C, HIV), bakteriami chorobotwórczymi (np. gronkowce) oraz wszelkimi grzybicami skóry. Zakażenie to może dotyczyć zarówno Klienta jak i pracowników zakładu, ponieważ mikroorganizmy mogą być przenoszone z człowieka na człowieka za pośrednictwem nieumytych rąk, niezdezynfekowanego sprzętu oraz przedmiotów. Nawet drobne skaleczenia, otarcia skóry, uszkodzenia błony śluzowej, ranki, sączące zmiany na skórze mogą spowodować przeniesienie mikroorganizmów i wywołać zakażenie.

W celu zminimalizowania ryzyka zakażeń, niezbędne jest utrzymanie w czystości pomieszczeń, odzieży, rąk oraz narzędzi przy użyciu których wykonywane są zabiegi. Pomóc ma w tym opracowany Plan Higieny dla zakładu fryzjerskiego lub Plan Higieny dla zakładu kosmetycznego. Zawarte są w nich procedury, dzięki którym pracownicy będą mogli zachować wysokie standardy higieny. Opracowanie Planu Higieny jest również wymagane przez Państwową Inspekcję Sanitarną – Sanepid. Wszyscy pracownicy w zakładzie kosmetycznym i fryzjerskim zobowiązani są do przestrzegania wszystkich procedur i instrukcji zawartych w Planie Higieny – zwane również GHP – Dobrymi Praktykami Higieny.

Oprócz Planu Higieny właściciel zakładu powinien wyposażyć go w środki myjąco – dezynfekujące oraz wszelkie wyposażenie niezbędne do utrzymania higieny w zakładzie (rękawiczki jednorazowe, maseczki itp.). Przy wyborze właściwych środków myjąco-dezynfekcyjnych należy kierować się zakresem działania bakterio-, grzybo- i wirusobójczego oraz czasem, w jakim osiągana jest skuteczność bójcza.